att arbeta med alla sinnen

 

 

 Mycket har hänt inom den mediala utvecklingen i mitt liv under de sista åren

och jag har vägletts till nya utmaningar och möten med mina hjälpande änglar!

 

 

Sista året har det varit många som behövt hjälp med energi rensning i bostäder / ibland bara släktingar på besök eller tidigare

ägare men även stora jobb med mängder av gamla själar på boplatser med lång historik..

och det har fungerat väldigt bra även på distans .........dvs. de flesta rensningsarbeten gör jag hemifrån eller när jag är ute

och mediterar i skogen..

Om jag besöker huset/ gården/ lägenheten känner jag in vad som finns men rensningen fungerar bäst på distans

 

Vi människor kan  inte göra något själva !!

bara vara en länk och kanal till de "Higher Beings" som hjälper oss

 

Vid mina rensningar  är det ett flertal änglar (vid behov MÅNGA) som hjälper till

 

Vill DU  ha hjälp med detta kontakta mig!!

 

I min gästbok finns lite feedback från dem där jag varit..

 

nedan en väldigt gammal boplats där mängder av själar samlats....hundratals fick vägledning av änglarna..som var många och

 bildade en stor portal att vägleda själarna genom...

 

 

 


Medialitet är något som diskuterats en hel del i media under senare tid.  TV-programmen Förnimmelse av mord (kanal 5) och Det okända (kanal 4+) har säkert bidragit i viss mån till detta. Även det förändringens tidevarv vi lever i just nu påverkar människor att söka sig bekräftelse eller trygghet via mediers budskap och kontakt med tex. döda anhöriga eller andliga vägledare. Det är säkert också viktigt att den andliga dimensionen blir tydligare för oss i en utvecklingsfas då andlig upplysning troligtvis är nödvändig för vår planets överlevnad.

I detta sökande är det viktigt att känna efter om de medier eller vägledare man kontaktar är seriösa och trovärdiga. Många medmänniskor har kommit till mig och varit upprörda, arga eller ledsna efter besök hos medier och vägledare. Tyvärr är inte alla vägledare bra på att uttrycka sig på ett lämpligt sätt även om de har en god kanal till andevärlden. Som vägledare har man ett otroligt ansvar för hur man uttrycker sig till en person som ber om hjälp och där brister tyvärr många. Det är dessutom ibland olämpligt att ge för mycket vägledning eftersom en människas väg är en utvecklingsväg där ett visst mått av lidande och osäkerhet tvingar oss att själva söka orsaker vilket leder oss till personlig utveckling.
 

 

Att det finns fler dimensioner än den rent fysiska verkligheten är en självklarhet för mig. Vi använder ju i vardagslag bara några procent av vår fantastiska hjärna och min tanke är att det finns mycket kvar att utforska i de delar vi ej använder tex. "mediala delen"  och delar där vi kanske kan kommunicera telepatiskt mm.  Jag har själv vid varje  tillfälle  jag försökt,  lyckats  få  kontakt med en avliden anhörig  till personer jag "tränat" på. Detta har gått till så  att jag suttit med en person framför mig och bett någon från andra sidan ta kontakt med mig för att lämna ett budskap till  personen mitt emot.  Denna så kallade länk har i nästan varje försök jag gjort kunnat identifieras och bekräftas. Vid några tillfällen har "andarnas" budskap varit viktiga och känslomässigt kraftfulla för dem jag länkat åt. Ibland har jag fått otroliga detaljer som tex. ett smycke vilket varit inblandat i en liten  arvstvist.

 

När jag länkar känner jag först tydligt hur min kropp förändras. Kanske känner jag mig gammal och trött...tjock eller smal mm....jag brukar också känna dödsorsak tex. bli förlamad i ena sidan som en stroke eller ont i bröstet och svårt att andas som lung eller hjärtproblem. Sedan känner jag hur den länkade  personen var  till sättet eller utseendet och försöker kanske gå bakåt i tiden för att se hur personen var som yngre och vilket liv han/hon levde. Bilder av hus eller barn eller annat viktigt för identifieringen dyker upp och tankar eller ord som förtydligar. Eftersom jag tydligt mött andras avlidna släktingar, personer vars existens jag inte haft en aning om, känner jag att för mig finns ingen tvekan om att det finns en dimension eller flera dit vi går efter vår fysiska död. Det kan heller inte handla om tankeläsning eftersom saker jag sett eller förmedlat ibland fått bekräftas av icke närvarande personer.

Jag har även vid flera tillfällen fått besök av egna avlidna anhöriga tex. då jag packade upp en ärvd gräddkanna kom min avlidna moster som ägt servisen (men avlidit flera år innan jag packade upp den 2003). Det "sa poff" i min rygg så kraftigt när hon kom att jag blev tvungen att sätta mig för att ta emot det meddelande hon hade till min mor.


 

Min kära mor var med mig dagligen i flera månader efter sin död 2008. Hon stängde av min dator och startade radioapparater mm mm


 

 

 en länk till ett vackert bildspel

 en intervju med GUD